Moja tvorba

PhDr. Vladimíra Komorovská

 

 

narodená 17. apríla 1961 v Trenčianskych Tepliciach
absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1980 –1985)
prekladateľka umeleckej a odbornej literatúry, prozaička

 1991/92 – absolvovala odbornú stáž v Grete de la Défense v Paríži a vo vydavateľstve Hachette (redakcia Le Journal du dimanche) v Neuilly sur Seine. 

1992/2004 – externe spolupracovala s redakciami slovenských periodík (Slovenka,  Figúra, Zdravie, Závislosť, Abeceda zdravia, Quark, Plus 7 dní, rubrika História), v súčasnosti spolupracuje s redakciami Rodina a škola a Učiteľské noviny.

Od roku 2005 – publikuje úryvky prekladov a poviedky v Slovenských pohľadoch (držiteľka Ceny Slovenských pohľadov za preklady 2007), od roku 2009 aj v RAKu, svoju prekladovú tvorbu prezentuje v Slovenskom rozhlase i na odborných seminároch. Na konte má okrem pôvodných fejtónov, príbehov a poviedok vyše štyridsať knižných prekladov prevažne francúzskej literatúry vrátane dvoch básnických zbierok, pätnásť detektívnych poviedok a vyše päťsto (populárno-náučných) článkov a reportáží.

Je zostavovateľkou antológií poviedok "Keď sa ženy odhalia" (AHO3 2007) a "Keď život šplechne do očí" (AXIMA 2008), v ktorých jej vyšli poviedky "Na rozlúčku" a "Žobrák". „ ... Iného druhu je ponor do vnútra človeka, čo sa ocitne nižšie ako dolu, ktorým v nástojčivo vyznievajúcej výpovedi Žobrák vtrhne do čitateľovho vnútra Vladimíra Komorovská. Nástojčivo, nie však jednoznačnými súdmi ani odsudkami, ale ani sympatiami či nesympatiami. Jatrivo...“ napísala Marta M. Hillová v recenzii Špliechanie do očí, ktorá vyšla v spoločensko-politickom týždenníku Slovo č. 9/2009. A herecky sa Žobráka znamenite zhostila Milka Zimková na prezentácii kníh súčasných slovenských autoriek 18. novembra 2009 v Dome kultúry na Stromovej ulici č. 18.

  Je autorkou literárneho debutu "Všivavé osudy" (VSSS 2008) a mozaikového románu "Papendeklová idylka" (VSSS 2009).

 e-mail: vladimira.komorovskaazet.sk

Moja tvorba

Všivavé osudy

Papendeklová idylkaTibor Bartfay: Marína